Rozpoczęcie kursu prawa jazdy kategorii B:
10 i 12 maja 2021 roku o godzinie 16:00
7 i 9 czerwca 2021 roku o godzinie 16:00
5 i 7 lipca 2021 roku o godzinie 16:00


Szkolenie okresowe dla kierowców wykonujących przewóz drogowy:
informacji udzielamy telefonicznie
uprawnia do kierowania motocyklem o pojemności skokowej silnika nie przekraczającej 125 cm3 i mocy nie przekraczającej 11 kW. Minimalny wymagany wiek - 16 lat
uprawnia do kierowania motocyklem (pojazdem samochodowym jednośladowym lub z bocznym wózkiem - wielośladowym). Minimalny wymagany wiek - 18 lat
uprawnia do kierowania:
- pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla
- pojazdem, o którym mowa w punkcie wyżej, z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołów tych pojazdów nie przekracza 3,5 t
- ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym
minimalny wymagany wiek - 18 lat.
uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym. Minimalny wymagany wiek - 18 lat
uprawnia do kierowania pojazdem określonym odpowiednio w kategorii C , łącznie z przyczepą. Minimalny wymagany wiek - 18 lat.
uprawnia do kierowania autobusem oraz ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym. Minimalny wymagany wiek - 21 lat.
uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym. Minimalny wymagany wiek - 16 lat
- doszkolenia teoretyczne
- doszkolenia praktyczne
- doskonalenie techniki jazdySZKOLENIA DLA KIEROWCÓW WYKONUJĄCYCH PRZEWÓZ DROGOWY

 

KWALIFIKACJE WSTĘPNE więcej
SZKOLENIE OKRESOWE więcej
OBSŁUGA TACHOGRAFÓW CYFROWYCH więcej